Camins i reciclatge

Camins i reciclatge

Camins i reciclatge

Camins i reciclatge
Reciclar és lo ideal perquè aprofitem el material que tenim i li donem un altre ús. També disminuïm la necessitat de comprar nou material. Així significa un gran estalvi.

Podem triturar el material per emprar-lo a altres llocs, i triturar-lo en fi, per usos més específics.

També es pot triturar per arreglar camins i esplanades (posant el material on el necessitem), aqui l’estalvi és mes gran perquè si abaix queda alguna pedra sense triturar, farà d’estructura i drenatge al camí; així es fa més aviat i al mateix temps ajuda a que no es facin bassiots i que el camí perduri més temps sense espatllar-se.

Una altra avantatge en el cas de camins es que ens queda un gruix de triturat entre 15-30 centímetres (segons la quantitat de material que emprem); això fa que pràcticament no tinguem necessitat d’aportar nou material quan el camí s’espatlli, serà suficient passar-hi una cutxilla i anivellar-lo, ja que hi tindrem material més que suficient.

Si fem el cami amb pedra natural, una altra gran avantatge es que la pedra petita ens queda a la superfície i la base compactada, això sol fer que el camí no faci pols que és molt important a l’estiu (dependrà del tipus de pedra, pero en general és així).