Subsolador

Subsolador

Subsolador

Subsolador
Amb la feina de subsolar aconseguim que la nova plantació d’arbres, vinya o hortícoles trobin la terra fluixa fins a una profunditat de 50 cm o més (en la nostra feina), així creixen més ràpid i produeixen més i més prest.
És ideal en finques a partir de 50 cm de terra, ja que si n’hi ha menys probablement traurem molta pedra, que si no la triturem es converteix en feina que no ens donarà profit (tornarem a trepitjar per treure la pedra i ens quedarà el mateix gruix de terra).
Si necessitem pedra per forrar o fer paret, també es una bona solució i a més segurament en sortiran de molt grans que també podem emprar per adornar i ornamentació del jardí.
Es recomanable fer la feina en eixut, per remoure més les capes d’abaix de la terra i perquè la feina feta ens duri molt més temps.