Qui som

Aquesta empresa va ser creada amb l’iniciativa i suport de la meva dona que tenia molt clar que havia de fer feina per mi mateix per poder seguir la meva visió, per dedicar-me al camp, amb tasques que m’il·lusionen molt.

Encara que jo tenia dubtes per la inversió i viabilitat del projecte, la meva dona i el meu antic cap em varen encoratjar a començar, i com deia mon pare: Si una cosa la pensem massa, no la feim.

[flickr_tags max_num_photos=”5″ last_row=”hide” tags=”pedres” tags_mode=”any”]

Vàrem començar oferint un parell de serveis, cosa que hem pogut fer créixer amb aquests anys en els que hem guanyant experiència. Ens agrada poder donar solucions cada cop més completes i específiques als nostres clients.

Som una empresa propera, provam de ser clars i directes amb un objectiu ben simple: fer una bona feina i de qualitat.

Què oferim?

Trituració de terra i pedra

  • Passar una finca amb la trituradora i deixar la pedra convertida en graveta del gruix més adient per l’ús i el tipus de cultiu que es vulgui fer
  • Anar a la profunditat també més adient fins 45 cm

Trituració de pedra per arreglar camins

  • És molt ràpid ja que si la pedra no és molt gran només es tritura uns 10 cm de la superfície, el d’abaix queda vibrat i apisonat, i la pedra de dalt queda graveta i pols o només pols, quedant tot molt compactat i fort.

Es llauren finques amb cultivadors grossos de 7 m

  • Es fa molta via
  • Abarateix el cost de llaurar una finca
  • Surt millor per finques grans.

Es llaura també amb subsolador fins 70 cm fons

  • Així es prepara la finca per triturar el màxim de fons i també per treure tota la roca d’abaix possible, llavors es tritura i queda com a terra o grava. Si és pedra molt forta, d’aquesta manera afegim el triturat com a terra sense haver de portar terra de “fora” a la finca.